Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa liekov nás kontaktujte e-mailom: info@schwabe.sk alebo telefonicky: 02/52 92 45 83 Ak je vaša otázka urgentná, prosím kontaktujte svojho lekára alebo nepretržitú lekársku službu. Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti liekov nám môžete nahlásiť e-mailom: info@schwabe.sk alebo telefonicky: + 02/ 52 92 45 83. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

ADRESA

Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava 1

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 35871873
DIČ: 2021774018
IČ DPH: SK2021774018

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.