Agnucaston

Filmom obalené tablety

Homeopatický liek Agnucaston

  • Čo je AGNUCASTON a na čo sa používa

AGNUCASTON je rastlinný liek na liečbu predmenštruačného syndrómu (mesačné opakujúce sa ťažkosti pred pravidelným menštruačným krvácaním) u dospelých žien od 18 rokov.

  • Ako užívať Agnucaston:
Pacienti     Jedna dávkaCelková denná dávka
Dospelé ženy od 18 rokov1 filmom obalená tableta1 filmom obalená tableta

 

Na dosiahnutie optimálneho účinku liečby sa odporúča užívanie po dobu 3 mesiacov bez prerušenia (aj počas menštruácie).

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť s dostatočným množstvom tekutiny (napr.  pohárom vody). Tablety sa nesmú hrýzť.

Ak prejavy pretrvávajú po neprerušenom 3-mesačnom užívaní, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.

 

Pre informáciu o správnom používaní liekov si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Zloženie

obsahuje 3,2 až 4,8 mg extraktu z plodov Agnus castus (8,3 - 12,5 : 1), čo zodpovedá 40 mg východzej suroviny (extrakčné činidlo - 70 obj. % etanol) v 1 filmom obalenej tablete.

Ďalšie zložky sú bezvodý koloidný oxid kremičitý, zemiakový škrob, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, stearan horečnatý. Filmotvorná vrstva: mastenec, oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172), hlinitý lak indigokarmínu, makrogol 6 000, amónno-metakrylátový kopolymér.